polski (Polska) English (United States)

Portal Współpracy TECHNOLOGY PARTNERS Portal Współpracy TECHNOLOGY PARTNERS

Portal Współpracy TECHNOLOGY PARTNERS powstał w celu wspierania współpracy między organizacjami, zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym, i jest skierowany do krajowych i zagranicznych:

  • instytutów, centrów i konsorcjów badawczych;
  • firm i organizacji przemysłowych;
  • stowarzyszeń i sieci branżowych;
  • organizacji otoczenia biznesu;
  • instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

 

Współpraca, której ważnym elementem jest niniejszy Portal, ukierunkowana jest na realizację złożonych, wielodyscyplinarnych projektów w obszarach i tematach o dużym znaczeniu dla rozwoju polskiej i europejskiej nauki i gospodarki, przede wszystkim w obszarach, którym zgodnie z przyjętą na szczeblu rządowym strategią nadano charakter priorytetowy. Współpraca ta możliwa jest poprzez wykorzystanie bogatej wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i komplementarnych umiejętności partnerów realizujących wspólnie prace, które integrowane są w ramach Portalu Współpracy TP. 

 

Celem Portalu jest przyspieszenie i usprawnienie procesu uruchamiania i realizacji wspólnych inicjatyw, poprzez udostępnienie niezbędnych w tym kontekście informacji oraz środowiska integrującego zespoły badawcze. 

 

Portal Współpracy TECHNOLOGY PARTNERS powstał w wyniku realizacji projektu „Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynowany przez Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS projekt pozwolił na stworzenie systemu informatycznego i informacyjnego (Platformy), wspomagającego współpracę sieciową pomiędzy jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi i usprawniającego zarządzanie procesami B+R o wysokim stopniu złożoności.