polski (Polska) English (United States)

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań

Partner uczestniczący w Projekcie do dnia 14. listopada 2014 r.

 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) jest państwowym instytutembadawczym kategorii A, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W chwili obecnej zatrudnia  45 pracowników w tym 17 na etacie naukowo-badawczym, 15 technicznych, 13 administracyjnych oraz 2 doktorantów. Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych oraz innych organizacjach.

COBRO dysponuje nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, jak również urządzeniami do produkcji serii doświadczalnych materiałów opakowaniowych i opakowań. Specjaliści COBRO posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantujące najwyższy poziom badań oraz innych usług.

 

Działalność COBRO obejmuje niżej wymienione dziedziny:

 • właściwości materiałów opakowaniowych i opakowań,

 • technologie innowacyjnych materiałów opakowaniowych i opakowań oraz pakowania,

 • wzajemne oddziaływanie produkt – opakowanie oraz metody zabezpieczania pakowanego

 • produktu,

 • jakość zdrowotna opakowań do kontaktu z żywnością,

 • rola opakowań w nowoczesnych systemach logistycznych,

 • doskonalenie metody badań materiałów opakowaniowych i opakowań,

 • prognozowanie rozwoju przemysłu i rynku opakowań,

 • ograniczanie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko;

 • sozologia opakowań, oceny cyklu życia (LCA), wskaźniki emisji CO2 itd.

 

Wdrożenia: 

 • Nadzór nad wdrożeniem produkcji folii rozciągliwej z PVC, z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową, przydatnej do pakowania świeżych produktów żywnościowych;

 • Narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka w procesie projektowania maszyn. W wyniku analizy istniejących metod oceny ryzyka stosowanych w kraju, w Europie i na świecie, weryfikację metodyk oceny ryzyka i oceny zgodności poprzez ich zastosowanie, w procesie projektowania wybranych maszyn opracowany został system komputerowy wspomagający prowadzenie i dokumentowanie tych ocen;

 • Nadzór nad wdrożeniem nowych warstwowych materiałów opakowaniowych z surowców odnawialnych;

 • Nadzór nad wdrożeniem produkcji butelek z zastosowaniem optymalizacji konstrukcji i redukcji masy gwintów.

 

Grupy badań:

 • Badania materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych

 • Badania opakowań transportowych

 • Certyfikacja wyrobów

 • Oceny zgodności opakowań z wymaganiami

 • Badania LCA

 • Wstępna ocena kompostowalności

 • Opinie, ekspertyzy, doradztwo

 • Szkolenia, seminaria konferencje

 • Normalizacja

 • Obowiązkowe badania zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci

 • Platforma SWDO

 

Badania materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych 

Projekty

Kontakt