polski (Polska) English (United States)

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS jest organizacją naukowo-badawczą, działającą jako Centrum Zaawansowanych Technologii, którego status otrzymała w 2004 roku decyzją Ministra Nauki.

Strategicznym celem TECHNOLOGY PARTNERS jest inicjowanie i wspieranie procesów służących racjonalnemu wykorzystaniu wiedzy dla działalności innowacyjnej oraz podejmowanie praktycznych działań, mających na celu promowanie rozwoju współpracy polskiej nauki i techniki z przemysłem krajowym i zagranicznym. Jej głównymi obszarami specjalizacji są: budowanie partnerstw, mapowanie potencjału B+R, jak również organizowanie i zarządzanie uczestnictwem w międzynarodowych programach badawczych.

TECHNOLOGY PARTNERS jest Koordynatorem i osobą prawną reprezentującą grupę wiodących polskich organizacji badawczych, działających w wielu obszarach nauki, prowadzących prace na rzecz wielu sektorów gospodarki i współpracujących od 2001 roku w ramach Konsorcjum TECHNOLOGY PARTNERS, pierwszej w Polsce ponadregionalnej wielodyscyplinarnej sieci badawczej.

TECHNOLOGY PARTNERS – dzięki wykorzystaniu swojej szerokiej sieci polskich i zagranicznych partnerów badawczych – funkcjonuje jako wirtualne interdyscyplinarne centrum badawcze, działające jako polski partner badawczy dla międzynarodowych organizacji i firm, opierający współpracę również na dwustronnych umowach ramowych i innych porozumieniach.

 

Wielodyscyplinarne prace badawcze

 

Głównym celem TECHNOLOGY PARTNERS jest opracowywanie i realizowanie wielodyscyplinarnych prac badawczych, wymagających komplementarnych i wyspecjalizowanych umiejętności, wiedzy i wyposażenia, na zlecenie polskich i zagranicznych klientów przemysłowych, jak i w ramach programów europejskich. Głównym obszarem działania TECHNOLOGY PARTNERS jest transport (obejmujący wszystkie zagadnienia o charakterze systemowym, ekonomicznym, organizacyjnym i technologicznym) oraz lotnictwo (w tym wojskowe technologie lotnicze), a ponadto takie dziedziny, jak: projektowanie i budowa dróg, mostów i lotnisk; optyka stosowana i techniki laserowe; elektronika; inżynieria materiałowa i inżynieria powierzchni; przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych; projektowanie i wytwarzanie maszyn i narzędzi; logistyka i magazynowanie; jak również zagadnienia o bardziej ogólnym charakterze, np. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej.

Działalność TECHNOLOGY PARTNERS w tych obszarach obejmuje realizację dużych interdyscyplinarnych projektów we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami w ramach 7. Programu Ramowego UE, EuropeAid, ERASMUS i Horizon 2020 (MAAXIMUS, ELECTRICAL, SARISTU, CANNAPE, PLATFORM, ELAN, OI-NET) oraz prac badawczych zleconych bezpośrednio przez klientów przemysłowych, przede wszystkim przez AIRBUS.

TECHNOLOGY PARTNERS rozwija ponadto inicjatywy wdrażane na poziomie krajowym i europejskim. Najważniejszą inicjatywą opracowaną i wspieraną przez TECHNOLOGY PARTNERS jest uruchomienie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego w obszarze transportu (European Innovation Partnership in Transport), które – zgodnie z opinią wielu europejskich instytucji i ekspertów – może być uznane za najskuteczniejszy sposób rozwijania współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów przy opracowywaniu rozwiązań systemowych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania sektorów transportu.

 

Zarządzanie B+R i innowacyjnością

 

TECHNOLOGY PARTNERS prowadzi prace badawcze w obszarze zarządzania B+R i innowacyjnością, współpracując również w tym obszarze (ekspertyzy i opinie, odzwierciedlające stanowisko polskiego sektora B+R) z polskimi instytucjami decyzyjnymi, w tym m.in. Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Proponowane przez TECHNOLOGY PARTNERS organizacyjne i systemowe rozwiązania i modele, obejmują takie zagadnienia jak:

·           Komunikacja jako kluczowy czynnik poprawy efektywności działalności B+R

·           Wielodyscyplinarne centra badawcze jako skuteczne narzędzie podnoszenia efektywności badawczej – rozwiązania modelowe

·           Modele systemu B+R dla zwiększenia konkurencyjności przemysłu

 

Międzynarodowe organizacje i wydarzenia

 

TECHNOLOGY PARTNERS jest członkiem takich międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, jak: EARTO – European Association of Research and Technology Organisations (również członkiem Zarządu); EIRMA – European Industrial Research Management Association; ISPIM – International Society for Professional Innovation Management; oraz K4I - Knowledge4Innovation (również członkiem-założycielem i członkiem Zarządu). We współpracy z tymi organizacjami TECHNOLOGY PARTNERS zorganizowało wiele znaczących międzynarodowych imprez, w tym:

·         Konferencje Generalne EARTO (“Research to Business”, Warszawa, 2005, oraz “Delivering the Innovation Union: The Essential Contribution of RTOs”, Warszawa, 2011)

·         XVIII. Konferencja ISPIM “Innovation for Growth: The Challenges for East & West” (Warszawa, 2007)

·         Europejskie Szczyty Innowacyjności (European Innovation Summits), organizowane corocznie w Parlamencie Europejskim w Brukseli od 2009 roku przez Knowledge4Innovation, jak również wybrane sesje i debaty:

-       Debata “Poland – An Important Driver of the Innovation Union” w trakcie 2. European Innovation Summit “Tackling the Grand Challenges – Policy meets Practice” (2010)

-       Sesja “Drivers and Enablers of Innovation - Implementation at Regional Level” w trakcie 4. European Innovation Summit “Building Bridges - Creating Synergies” (2012)

-       Sesja “Towards a better European Transport System” w trakcie 6. European Innovation Summit “A Mandate for Innovation in Europe” (2014)

 

Biuro TECHNOLOGY PARTNERS

Ul. Pawińskiego 5A

02-106 WARSZAWA

Tel.: (48-22) 658 36 07 / (48-22) 658 14 76

E-mail: info@technologypartners.pl

Internet: www.technologypartners.pl