polski (Polska) English (United States)

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.

Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową, rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Instytut tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym.

IBDiM dysponuje akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

Instytut prowadzi bardzo aktywną współpracę z ośrodkami  krajowymi i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach międzynarodowych. Uczestniczy w  międzynarodowych projektach badawczych 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE, projektach własnych FEHRL, programach  EUREKA i COST.

IBDiM jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów, oraz Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego FERSI, Międzynarodowe Stowarzyszenie Mostów i Konstrukcji IABSE, Międzynarodowe Stowarzyszenie Laboratoriów Badawczych i Materiałowych RILEM.

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, podtorza kolejowego, mostów kolejowych oraz budowli podziemnych.

Działalność Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne i ekologiczne.

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
Centrala - tel. +48 22 698 06 06
Sekretariat - tel. +48 22 814 50 25
fax +48 22 814 50 28
email:
ibdim@ibdim.edu.pl

http://www.ibdim.edu.pl