polski (Polska) English (United States)

Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) – instytut badawczy należący do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Gospodarki.

  

Instytut realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Jest wykonawcą projektów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej będąc koordynatorem i partnerem projektów z zakresu ICT i logistyki. Pełni także rolę organizacji krajowej GS1 skupiającej w Polsce ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw. Wdraża do praktyki gospodarczej globalne standardy GS1, obejmujące kody kreskowe, elektroniczną komunikację, globalną synchronizację danych i elektroniczny kod produktu.

 

Najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:

- doskonalenie krajowego i europejskiego systemu logistycznego,

- tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw,

- wdrażanie globalnego standardu komunikacji w łańcuchach dostaw (System GS1),

- poprawa obsługi logistycznej i bezpieczeństwa handlu internetowego,

- śledzenie ruchu, pochodzenia i autentykacji produktów,

- upraszczanie i elektronizacja procesów gospodarczych i administracyjnych,

- współtworzenie Internetu produktów,

- integracja środowiska logistycznego,

- rozwój i popularyzacja wiedzy logistycznej.

 

W ciągu kilku ostatnich lat ILiM został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami i certyfikatami, m.in. Złotym Laurem - nagrodą innowacyjności w transporcie za usługę T-Scale, tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki, certyfikatami „Przejrzysta Firma”, „Najlepsze w Polsce”, „Lider Zarządzania Wiedzą i Innowacjami”, wyróżnieniami „Gepardy Biznesu”, „Inwestor w Kapitał Ludzki” i wieloma innymi.

 

Strona internetowa ILiM: http://www.ilim.poznan.pl/

Pełna oferta ILiM: http://www.ilim.poznan.pl/oferta

 

Dane teleadresowe:

Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

 

centrala: 61 850 48 90

fax: 61 852 63 76

e-mail: office@ilim.poznan.pl

 

Zarejestrowany w Poznaniu pod numerem KRS: 0000052866

REGON: 000018603

 

NIP: 777-00-20-410