polski (Polska) English (United States)

Instytut Lotnictwa Instytut Lotnictwa


Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badawczych na światowym rynku badań naukowych.

Instytut Lotnictwa dzieli się na pięć pionów:

  • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
  • Centrum Nowych Technologii
  • Centrum Technologii Kompozytowych
  • Centrum Technologii Kosmicznych
  • Engineering Design Center

Instytut Lotnictwa konsekwentnie realizuje cele strategiczne, którymi są:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów badawczych Europy,
  • bycie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Strategia opiera się na stymulowaniu i aktywnym udziale w zróżnicowanych priorytetach europejskich i światowych. Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze dotyczące wszystkich aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Instytut Lotnictwa inwestuje w rozwój kadry naukowo-badawczej oraz infrastruktury badawczej. Wzmacnia potencjał ludzki i organizacyjny.

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
centrala: (+48) 22 846 00 11
fax: (+48) 22 846 44 32

http://ilot.edu.pl