polski (Polska) English (United States)

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

 

 

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium oraz magnezu i stopów magnezu. Organizacyjnie struktura Instytutu składa się z Zakładów, Pracowni i Laboratoriów. Zakres ich działania skierowany jest na opracowania technologii przemysłowych oraz zastosowania wyrobów z aluminium i stopów Al oraz magnezu i stopów magnezu w różnych gałęziach gospodarki. W Instytucie w Skawinie zatrudnionych jest 40 pracowników, pracami badawczymi zajmuje się 25 osób. Instytut w Skawinie posiada laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę oraz hale technologiczne z wyposażeniem w urządzenia pozwalające na prowadzenie badań procesów technologicznych. Sektory przemysłu / gospodarki, na rzecz których instytut realizuje prace to przemysł motoryzacyjny, lotniczy, opakowaniowy oraz budownictwo. 

 

 

Oferta badawcza

 

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie od ponad 50-ciu lat specjalizuje się w badaniach procesów odlewania, przetwórstwa metali lekkich i procesów obróbki powierzchniowej dla potrzeb badań podstawowych i prac rozwojowych dla przemysłu i innych jednostek naukowo-badawczych. Funkcjonujące w Instytucie akredytowane Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych wyposażone jest w nowoczesną aparaturę i świadczy wysokiej jakości usługi badawcze w zakresie analiz właściwości fizykochemicznych metali lekkich.

 

 

Oferta technologiczna

 

Zakres tematyczny działalności IMN OML Skawina obejmuje opracowania związane z technologią: przygotowania ciekłego metalu do odlewania, odlewania aluminium i jego stopów oraz stopów magnezu we wlewki do przeróbki plastycznej, procesów przeróbki plastycznej metali lekkich tj. wyciskania, walcowania, kucia, ciągarstwa i tłocznictwa, wytwarzania powłok ochronnych na wyrobach Al i Mg, wytwarzania nowych materiałów na bazie metali lekkich, przerobu i utylizacji odpadów.

 

Działalność

Projekty badawcze

Obszary specjalizacji

Infrastruktura

Osiągnięcia

Kontakt