polski (Polska) English (United States)

Instytut Mechaniki Precyzyjnej Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Instytut Mechaniki Precyzyjnej kontynuuje działalność ustanowionej w roku 1927 instytucji Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia. Akt erekcyjny Wytwórni podpisał Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski.

Aktualnie Instytut jest placówką badawczą, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych. Instytut prowadzi prace naukowe i techniczne, których celem jest przede wszystkim opracowanie nowych technologii, a także prace usługowe i wdrożeniowe.

 

Instytut oferuje m.in.:

 • technologie nakładania powłok galwanicznych, lakierowych, metalizacyjnych 
  i zanurzeniowych oraz preparaty do ich realizacji

 • technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn oraz realizację tych procesów w skali półtechnicznej,

 • technologie powierzchniowej obróbki plastycznej (kulowanie),

 • prace z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania zmęczeniowe, tarcia oraz pomiaru naprężeń.

 

 Instytut Mechaniki Precyzyjnej kieruje swoją ofertę w szczególności do: 

 • zakładów przemysłu elektromaszynowego (motoryzacyjnych i środków transportu, obronności kraju, przemysłu maszynowego, elektrycznego, energetycznego i górniczego, producentów obrabiarek, narzędzi i konstrukcji stalowych, a także producentów wyrobów metalowych powszechnego użytku) oraz

 • zakładów usługowych (hartowni, galwanizerni, malarni, zakładów metalizacji natryskowej).
   

 

 

OBSZARY SPECJALIZACJI

Badania i wdrożenia prac w zakresie inżynierii materiałowej, chemicznej oraz inżynierii powierzchni, zwłaszcza:

 • strukturalne i tribologiczne metali i ich stopów,
 • właściwości mechanicznych i chemicznych metali i powłok,
 • korozji i jej monitorowania,
 • odporności korozyjnej.

  

 

PROJEKTY

 • Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych w silnikach lotniczych PBS, akronim AIRBRAZ 
 • Nowa metoda umacniania powierzchni wyrobów stalowych z wykorzystaniem złoża fluidalnego zawierającego termo-aktywne mikroproszki, akronim TAMPFLU, EUREKA E!7163 
 • Badania materiałowo-technologiczne nad zastosowaniem nowych materiałów i ekologicznych obróbek typu multiplex w wytwarzaniu luf broni strzeleckiej, projekt badawczo-rozwojowy nr 0R 00002509 
 • Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn, akronim EUROSTARS, TEC-TECH, E! 4261

 

 

OSIĄGNIĘCIA

Prace Instytutu uzyskały znaczną ilość wyróżnień na międzynarodowych targach i wystawach, m.in. 35 złotych medali na międzynarodowych targach innowacji i wynalazków (m.in. w Londynie, Norymberdze, Brukseli, Seulu i w Moskwie). Uczestnicząc w krajowych konkursach Instytut uzyskał m.in. siedmiokrotnie prestiżowy tytuł MISTRZ TECHNIKI, ostatni za „Opracowanie wieloskładnikowej warstwy powierzchniowej odpornej na zużycie i korozję, wytwarzanej w warunkach wyładowania jarzeniowego”.

 

NAGRODY

 

Dane teleadresowe:

 

 

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

Dyrektor: tel. 48 22 663 43 35, fax 48 22 663 43 17

Centrala: tel. 48 22 560 26 00, fax 48 22 663 43 32

e-mail: info@imp.edu.pl  

www.imp.edu.pl