polski (Polska) English (United States)

Instytut Tele- i Radiotechniczny Instytut Tele- i Radiotechniczny

 

Instytut Tele- i Radiotechniczny jest  jednostką badawczą pierwszej kategorii prowadzącą kompleksowe interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe. Instytut aktywnie uczestniczy w realizacji kluczowych zadań krajowego i europejskiego systemu innowacji.

Strategia rozwoju Instytutu zakłada prowadzenie polityki ciągłego doskonalenia, wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności. Cel ten jest realizowany poprzez tworzenie i komercjalizację nowoczesnych technik, technologii i metod.

 

W działalności Instytutu dominują kierunki badań związane z wybranymi materiałami i podzespołami elektronicznymi, technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizowanymi systemami teleinformatycznymi, w szczególności:

  • teleinformatyczne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli złożonych układów infrastruktury przemysłowej, poprawy jakości energii oraz podniesienia bezpieczeństwa w energetyce zawodowej i przemysłowej,

  • integracja zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych, w tym nowych technologii wykorzystujących procesy cieplno-chemiczne, procesy oparte na technologii próżniowej, technologie piezoelektryczne i ultradźwiękowe, wiązki elektronowe dużej mocy oraz technologie montażu elektronicznego i płytek drukowanych, a także magnesy wykorzystywane w energooszczędnych silnikach.

 

Prace prowadzone są w wyspecjalizowanych Centrach Badawczych i Innowacyjnych, podporządkowanych priorytetowym kierunkom działalności Instytutu, w zakresie:

systemów teleinformatycznych i urządzeń

zaawansowanych technologii elektronicznych

badania jakości, wzorcowania i certyfikacji wyrobów

 

Osiągnięcia i nagrody

Obszary Specjalizacji

 

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

+48 22 619 22 41

www.itr.org.pl

itr@itr.org.pl