polski (Polska) English (United States)

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania


Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie jest instytutem badawczym, specjalizującym się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. IZTW prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w sferze produktów przemysłowych o wysokim stopniu przetworzenia oraz realizuje transfer zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy do przemysłu w celu wspierania konkurencyjnej gospodarki kraju, rozwija i komercjalizuje wiedzę.

Działalność IZTW jest ukierunkowana na rozwój gospodarki, o czym świadczą wdrożenia unikatowych, innowacyjnych rozwiązań, przynoszące znaczące efekty ekonomiczne w przedsiębiorstwach. Dzięki temu Instytut zyskuje referencje potwierdzające wysoki poziom prac, kompetencje i umiejętności współpracy z przemysłem. Obszar działania Instytutu jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb rynku oraz światowych tendencji w zakresie badań i rozwoju technologii wytwarzania.

Badania naukowe, prace rozwojowe prowadzone w Instytucie oraz usługi są przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby przemysłu, co potwierdzają liczne wdrożenia. Istotne znaczenie mają działania na rzecz zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania obrabiarek i innych urządzeń technologicznych, narzędzi i płynów technologicznych.

 

Obszary specjalizacji:

 • metody kształtowania ubytkowego i przyrostowego oraz technologie wytwarzania wyrobów;
 • technologie nowych materiałów, inżynieria powierzchni;
 • mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobów;
 • metrologia wielkości geometrycznych, metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii;
 • technologia montażu i demontażu;
 • modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania;
 • automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu;
 • bezpieczeństwo systemów wytwarzania;
 • technologie wspierające ochronę zdrowia i środowiska, w tym technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • metody i systemy zapewnienia jakości w technologiach wytwarzania;
 • zarządzanie technologiami i systemami wytwarzania;
 • monitorowanie rozwoju technologii, foresight technologiczny;
 • transformacja wiedzy, transfer wiedzy i technologii;
 • badania, ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i usług.

  

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej, Promocji i Szkoleń w IZTW prowadzi działalność biblioteczną, opracowuje własne bazy danych, prowadzi kursy i szkolenia przyczyniające się do transferu wiedzy i technologii do przemysłu.

Instytut jest także członkiem Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, w IZTW odbywają się studenckie praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne, staże doktoranckie i dla pracowników przemysłu. 

  

Laboratoria akredytowane

Działalność normalizacyjna

Krajowy System Usług

Osiągnięcia

Projekty