polski (Polska) English (United States)

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce.

Główne kierunki badań naukowych obejmują następujące zagadnienia:

1. Nanomateriały i nanotechnologie

 • Wytwarzanie nanomateriałów metodami: dużego odkształcenia plastycznego (SPD), mechanicznej syntezy, nanokrystalizacji z fazy amorficznej, konsolidacji nanoproszków, elektroosadzania)
 • Nanokrystaliczne stopy metali o wysokiej wytrzymałości
 • Polimery modyfikowane nanocząstkami

2. Biomateriały

 • Wytwarzanie rusztowań dla inżynierii tkankowej
 • Degradacja bimateriałów
 • Nanokrystaliczny tytan do zastosowań w inżynierii biomedycznej
 • Modyfikacje powierzchnii implantów metalicznych metodami chemicznymi
 • Endoproteza stawu barkowego
 • Kompozyty ceramiczno-polimerowe na stałe wypełnienia stomatologiczne

3. Materiały inteligentne i funkcjonalne

 • Kompozyty ceramika-metal (wielowarstwowe i cząstkowe)
 • Materiały inteligentne (elastomery magnetoreologiczne)
 • Materiały do pracy w ekstremalnych warunkach
 • Fazy międzymetaliczne

4. Materiały dla czystej energetyki

 • Fotowoltaika – multikrystaliczny krzem jako materiał dla tanich złącz fotowoltaicznych
 • Magazynowanie energii – baterie jonowo-litowe
 • Materiały dla fuzji termojądrowej
 • Materiały dla geotermalnych źródeł energii
 • Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy

5. Inżynieria powierzchni

 • Obróbki jarzeniowe (azotowanie, węgloazotowanie stali, tytanu i jego stopów, stopó niklu, spieków metalicznych)
 • Metoda PACVD z zastosowaniem niskotemperaturowej plazmy, wyładowania jarzeniowego, z użyciem związków metaloorganicznych i organicznych w atmosferach reaktywnych
 • Metody hybrydowe łączące procesy obróbek jarzeniowych, metody PVD, chemiczne i elektrochemiczne osadzanie metali
 • Metody chemicznego bezprądowego i elektrochemicznego osadzania metali oraz powłok kompozytowych
 • Metoda impulsowo-plazmowa do wytwarzania powłok

6. Degradacja materiałów

 • Zjawiska: zmęczenie, pełzanie, korozja
 • Metody nieniszczące badania procesów degradacji
 • Degradacja w środowisku wodoru
 • Procesy degradacji instalacji przemysłowych

7. Charakteryzowanie materiałów

 • Mikroskopia elektronowa: SEM, TEM, STEM
 • Mikroskopia sił atomowych
 • Spektroskopia elektronów Auger i fotoelektronów
 • Dyfrakcja rentgenowska
 • Stereologia i analiza obrazu

8. Modelowanie wieloskalowe

 • ab-initio
 • Dynamika molekularna
 • Metody Monte Carlo
 • Metoda elementów skończonych


Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
wim@inmat.pw.edu.pl

Tel: +48 (22) 849 99 29
Fax:  +48 (22) 234 85 14